20181230 Deur verdrukking heen vorm Christus in ons hoop op ons heerlikheid

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges juis deur verdrukking in hierdie wêreld hoop kry terwyl ongelowiges deur verdrukking in wanhoop verval. Ongelowiges wil net van verdrukking bevry word, om net weer die volgende geslag onderdrukkers te word, terwyl gelowiges deur verdrukking heen hul bestemming vervul. God self het ons in ʼn wêreld van verdrukking gestel deur nie sondaars van hul posisie om oor die sy te heers, uit sy skepping weg te vat nie. Deur hierdie verdrukking heen hou God sy kinders deur Christus se dienswerk in stand sodat hulle nie deel van die sinloosheid van verdrukking word nie, hou God hulle in sy liefde sodat hulle nooit in die liefde onderdruk kan word nie. Deur hierdie geloof in ons dienswerk en sekerheid van ons liefde, leef ons in die hoop dat God ons deel van die nuwe skepping gemaak het. Daarom kan ons nooit deur verdrukking enige mens of instelling se slagoffer, onderdrukte of gevange word nie. Ons leef met God al reeds in die heerlikheid van ons ewigheidsbestemming.