20181111 Geloofsgehoorsaamheid 16 God die Vader laat sy Naam net deur sy heilige kinders geheilig word

Inhoud Hierdie preek wys dat die bede “laat U Naam geheilig word, ʼn bede tot die Vader en ʼn geloofsbelydenis in Christus as Here en God is. Hierdie is ʼn bede dat die Christus die Vader se Naam sal heilig, nie ʼn magverklaring dat ons dit sal doen nie. Christus heilig die Vader se Naam deur ons heilig, foutloos en onberispelik vir die Vader se liefde te maak. Dit doen Hy deur ons in te sluit in wie Hy as mens vir ons was en vandag in die hemel is. As sy geheiligde kinders in sy liefde kan ons Christus se Vader as ons Vader dank, eer, loof en aanbid vir die liefde wat Hy vir sy Seun het en ons by ingesluit het. Ongelowiges bid hierdie bede met die magshouding dat hulle God se Naam sal heilig deur hulle in te leef en sy goddelikheid. Só maak hulle van die ontheiliging van God hulle manier om God se Naam groot en magtig te maak.