20181104 Ons getuig deur ons Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met Hom

Inhoud Hierdie preek wys die twee dele van Christene se openbare getuienis. Hulle getuig oor God se liefde vir hulle en hulle liefde vir God. Oor God se liefde getuig ons deur woorde uit ons harte waarmee ons vertel wie Jesus Christus is. Ons liefde vir God wys in die goeie dade van ons lewe saam met Hom in sy liefde. Ons liefde wys dat ons wil sukkel met die regte gebooie van God omdat dit regte liefde vir God is. Ons wys nie met ons lewe suksesvolle geestelikheid nie. Ons bely en wys dat ons net in Christus swak sondaars was, maar nou vrymoedig ons self is in ons lewe met God. Daarmee verwerp ons alle geestelikheid waarin ons ons self voor God swakkelinge moet maak met die valse geestelikheid dat God net só ʼn sterk en magtige God in die wêreld kan word. Dit is nie hoe God God is nie maar hoe swakkelinge geestelike en magtige leiers wil wees.