20180923 Christus het Satan se mag en krag oor ons verbreek

Inhoud Hierdie preek wys dat die mag van Satan is valse Christusse en die krag van die Satan is om die wet te gebruik om mense van God se liefde vervreem te hou. Jesus is die ware Christus wat gekruisig word in ons plek, en uit die dood as mens opstaan om vir ewig vir ons in te staan vir wie ons nie self kan wees nie. So verbreek Jesus alle valse Christusbeelde en ook die krag van Satan om met die wet gelowiges van God se liefde te vervreem. Wie in Christus Jesus glo, kan nooit weer onder die mag en krag van Satan staan nie. Dit is volkome verbreek deur Christus. Om in Jesus Christus te glo, is hoe die gebreekte mag en krag van die Satan weerstaan word. Satan word nie deur magiese spreuke, morele standvastigheid of gebedsworsteling weerstaan asof sy mag en krag nie gebreek sou wees nie.