20180812 God regeer sy skepping deur sy voorsieningheid en sy kerk deur die verhoging van Christus

Inhoud Hierdie preek wys dat God in sy voorsienigheid teenwoordig en in volle bestuur van sy skepping is. Sy voorsienigheid is juis sy almagtige en alomteenwoordige krag waarmee Hy sy skepping bestuur en onderhou. God se koninkryk is iets anders as sy voorsienige krag. Dit is die krag waarmee Hy sy kerk skep en regeer. Dit doen Hy deur Christus se lyding en verhoging, nie deur sy voorsienige krag nie. In sy koninkryk gee die Here mense terug wat hulle verloor het – hulle liefde en diens vir God. Mense bemagtig nie God asof hulle aan Hom sy verlore teenwoordigheid en bestuur van sy skepping vir Hom terug wen en terug gee met hulle geestelikheid nie. God het ons geskep om as ons self teenwoordig in sy skepping te wees en ons eie lewe as mens te bestuur in sy voorsienigheid. Geestelikes wil gelowiges leer om hulle self selfloos te maak en hulle selfbestuur as mense op te offer sodat hulle God kan bemagtig om weer teenwoordig in en in beheer van sy skepping te wees.