20180722 Christus maak van gelowiges heilige kinders van God en terselfdertyd maak Hy hulle slegte Jode

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons God die Vader se heilige kinders maak deur ons in sy liefde aan te neem en ons liefde vir hom te heilig. Dit maak ons, ten spyte van ons sondigheid, geloofgehoorsaam: diensbaar in liefde en besig met liefdevolle diens aan God. Dit is Christus self wat ons slegte Jode maak. Om ‘m Jood te wees, is om God se bevele uit te voer om deel van die mag van God te wees, om God as God te bemagtig en jouself deur die mag van God te bemagtig. Geloofsgehoorsaamheid maak die lewe ʼn oefening in liefdevolle diensbaarheid en diensbare liefde. Die wetsonderhouding van Jode, en daarmee saam alle geestelikes, is om deur God se bevele uit te voer jou self te oefen om deel van die mag van God te wees. Christus het ons deur ons in sy liefde in te sluit en liefde in ons te wek, onbekwaam gemaak om met geestelike magsoefeninge besig te wees. Christus self maak ons onbevoeg om godsvervulde Christene te wees. Ons is met God se liefde vervul tot diensbare liefde.