20180506 Christus stort die Heilige Gees uit sodat ons heilig en regverdig voor God kan leef

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die krag waarmee Jesus Christus is en doen wat Hy as die Christus doen, en die krag waarmee Christus maak dat ons vir God heilig en regverdig kan leef. Sy goddelike krag is die krag waarmee Hy die Dawidsbelofte vir Homself vervul en die goddelike krag waarmee Hy die Abrahamsbelofte vir ons waarmaak in ons lewe. Ons krag is die vergifnis van sonde en God se liefde wat ons ontvang. Dit is soos die verskil tussen elektriese krag en waterkrag. Christus is die Here, die waterpomp wat met goddelike krag werk, dit is elektriese krag. Ons is die vrugtebome wat met waterkrag werk. Deur sy goddelike krag ontvang en gee Christus vir ons die waterkrag waarmee ons vrugte kan dra: die vergifnis van sonde en God se liefde vir ons. Dit is net soos ʼn waterpomp water ontvang en uitstort. Christus het nie gekom om sy goddelike krag waarmee Hy Christus is, die waterpomp is, ons krag te maak nie. Net soos die elektriese krag van ʼn waterpomp nie die krag kan wees wat bome laat vrugte dra nie, is Christus se goddelike krag nie die krag Hy ontvang om oor ons uit te stort nie. Hy stort vergifnis en liefde oor ons uit, nie goddelike kragte en magte nie.