20180429 God se verbondstrou maak die uitdagings van sy diens binne geweld ons tuiste

Inhoud Hierdie preek is ʼn terugskouing na die geloofspad wat die gemeente Levubu gestap het sedert 2000 met die goddeloses se geweld en plundering in die land waaraan hulle blootgestel was. (Sien preek van 18 Junie 2000 op webwerf ngekerklevubu.co.za ) Dit is ʼn ander pad as die pad van gewaande versoening, vrede en welvaart wat geestelikes en magtiges aan die land opgedis het. Hierdie preek wys hoe God Habakuk se smeekgebed om nie aan openbare geweld en plundering blootgestel te word nie, geantwoord het met die openbaring dat God die openbare geweld en plundering nog baie meer gaan maak. Met vyf ellende-spreuke wys God hoe Hy goddeloses met hulle eie geweld verniel en ontwrig in hul geloof dat hul eie krag hul god is, en só net een wet ken, die een wat hulle sommer volgens hul geloof in hul kragdadigheid opmaak. God openbaar dat Hy sy volk nie van openbare geweld vrywaar nie, maar hulle binne geweld met die vaardigheid toerus om die hoë uitdagings van diens aan God, gemaklik te aanvaar en uit te voer. So maak God deur sy verbondstrou dat hulle verhewe leef bo die geweld en plundering waaraan hulle blootgestel is.