20180415 God skep in ons die vrug van die Gees deur met ons as God te wandel in sy liefde

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus die verbondsbeloftes van God vir ons waarmaak sodat God God met ons en ons sy kinders met Hom kan wees. (Esegiël 36: 24 – 30) Christus laat ons met God saamleef as ons liefdevolle, goeie, barmhartige, genade en lankmoedige Vader. Daarom gee Christus nie vir ons geestelike goed nie. Hy laat ons met God saamleef in sy liefde. Hierdie saamleef met God in sy liefde, noem Paulus “wandel deur die Gees.” Deur met ons te wandel en ons met Hom te laat wandel, breek God in ons, ons verdraaide deugdes en skep Hy in ons die vrug van sy Gees. So vervul God in Christus vir ons die verbondsonderneming dat Hy ons kliphart uit ons sal uithaal en in ons ʼn nuwe hart sal gee. God rus ons nie toe vir ons eie geestelike staptogte met geestelike goed nie. Hy wandel met ons en laat ons met Hom wandel in sy liefde.