20180304 Christus maak ons kinders van sy Vader om ons van God as vaderfiguur te bevry

Inhoud. Hierdie preek wys die verskil uit tussen God die Vader en God as vaderfiguur. Christus maak sy Vader bekend as ons Vader deur die prys vir ons sondes te betaal volgens die opdrag van God die Vader. Christus maak ons kinders van sy Vader deur ons in te sluit en te laat deel in wie Hy as offer vir ons sondes was. Geestelikes wil nie God die Vader as hul Vader ken nie. Hulle wil van God die vaderfiguur maak wat moet pa-staan vir hulle sondes en geestelikheid. Hulle maak dat God pa-staan vir hul bekering. God moet hul berou oor sondes, hul onderneming om nie sonde te doen nie en hul belofte om volgens God se wil te leef, goedmaak en goedpraat as die wyse waarop hulle God hul vaderfiguur gemaak het. Die Here noem hierdie vaderfiguur die leuen van die duiwel en hulle wie van God ʼn vaderfiguur maak deur hulle geestelikheid, kinders van die duiwel. Hierdie kinders van die duiwel aanvaar ook nie die doop met water vandag as teken dat Christus met die Gees doop nie. Hulle maak die doop en ander waterspeletjies teken van hoe jy God jou vaderfiguur gemaak het deur jouself ʼn kind van God te maak met jou geestelikheid.