20180218 Ons leef met die glans van God se liefde buite enige staat van beskuldiging

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die die kerk as die vrou wat straal deur die liefde van die Here en die duiwel se sedelose vrou, die prostituut wat blink wat uiterlike mag, wat hierdie sondige wêreld is. Die Here het reg en geregtigheid vir sy vrou laat geskied deur alle sonde en klagtes teen haar in een dag met sy oordeel en dood in haar plek finaal af te handel. Daardeur is die duiwel se mag in die hemel verbreek om gelowiges in ʼn staat van beskuldiging te hou. Hy wil gelowiges in ʼn staat van beskuldiging hou om sy vrou se sedeloosheid as ware liefde te regverdig en die Here se kerk se liefde te krenk. Die Here laat deur sy liefde sy kerk bo hierdie staat van beskuldiging uitstyg. Hy laat ook die woede van die gemeenskap wat die duiwel deur hierdie staat van beskuldiging teen die kerk opbou, versand in die werklikheid van die lewe wat God laat gebeur.