20180204 Christus is ons Begin en Einde, ons Eerste en Laaste, niemand anders nie

Inhoud Hierdie preek wys wat die is mag van die Bose, die duiwel, volgens Openbaring 13. Die mag van die Bose is die dierlikheid van die mens. Die dierlikheid is die brutale geweld waarmee die goddelose ander mense verniel, verskeur en verslind om hulle aan hul sondige drifte te onderwerp. Die mag vir hierdie brutale geweld is die gesagsinstellings van die gemeenskap en die gesagsposisies van hierdie gesagsinstellings van die gemeenskap. Goddeloses neem hierdie posisies in en maak dit die wyse waarop hulle mense verniel, verskeur en verslind deur en vir hul sondige drifte. Christus is die Here wat hierdie instellings en posisies skep en laat werk as God, maar die Bose hou dit voor as magte wat hy gee om sondigheid as lewenswyse in die openbare gemeenskap mee kan afdwing. Gelowiges glo nie in hierdie magte nie, maar bly toegewyd aan die Here wat hierdie gesag en ampte skep en bestuur. Hulle verduur hierdie geweld omdat hulle met die werklikheid van die lewe besig is saam met die Here.