20180121 Christus wat ons verlos het breek die toekoms in die wêreld oop

Inhoud Hierdie preek wys hoe is Christus volgens die boek Openbaring die Leeu en die Lam. Hy is vir die konings van al die goddelose nasies, tale, stamme en volkere, die Leeu wat hulle met sy mag as Skepper verniel en verskeur. Hy is vir sy kerk uit alle nasies, tale, stamme en volkere, die Paaslam wat vir hulle sondes geslag is sodat hulle altyd in God se liefde kan leef. Christus is die Here wat die geskiedenis van volke, nasies, stamme en tale ontvou. Hy laat die toekoms waarop Hy besluit het, gebeur as elke dag se geskiedenis. Daarom verskrik Hy goddeloses in wat Hy laat gebeur met sy mag, maar terselfdertyd skep Hy vir kerk elke keer weer die teenwoordigheid van God in sy liefde. Die preek wys ook hoe geestelikes Christus probeer voorhou as die Leeu wat sy kerk verskeur en die Lam wat met die goddeloses probeer vrede maak en versoen.