2018.09.16 God verlos ons van die wet as die krag van ons sondige aard deur ons sy kosbare kinders te maak

Inhoud Hierdie preek wys dat ons sondige geaardheid maak God se wet die krag vir ons sonde om nie mense te wil wees nie, maar om deel van die goddelike krag, lewe en mag van God self te wil wees. Dit is hoe die moderne geestelikheid vandag die krag van ons sondige geaardheid die mag van hulle geestelikheid maak – hulle maak ons wil om so groot soos God te wees, die bedoeling van hul geestelikheid. Christus verbreek die krag van ons sondige geaardheid deur ons kinders van God te maak. Deur ons kosbaar vir God se liefde te maak, verbreek Christus die sondige aard in ons wat God se wet hoor as die wyse waarop God ons klein wil maak teenoor sy grootheid as God. As kosbare kinders van die Vader hoor ons in sy voorskrifte die kosbaarheid van ons pligte as kinders van God.