2018.09.02 Christus dra die kruis van ons sonde sodat ons die kruis kan dra om God en ons naaste voluit lief te hê

Inhoud Hierdie preek wys wat beteken dit om ons kruis te dra. Dit is die nuwe manier waarop ons na die Tien Gebooie luister omdat die Here vir ons sondes gekruisig is. Ons dra ons kruis, omdat Hy vir ons gekruisig is. Christus gee die wet sy volle bedoeling deur sy kruisiging. Christus maak dat die wet weer vir ons wys hoe ons God moet liefhê binne die volle liefde van God waarin ons ingesluit is deur sy kruis. Die wet was nooit bedoel om God se kinders te veroordeel of te straf nie, maar hulle in die wysheid te lei hoe om lief te hê. Christus laat ons in sy geregtigheid deel om só vir God volkome reg te wees en reg te leef, deur ons geloof dat ons ingesluit is in Christus se geregtigheid. In die geloof dat ons vir God volkome reg is en reg leef, kan ons ons self weer aan die volle bedoeling van die wet verbind, al kan ons nooit self die volle bedoeling van die wet vervul nie. Wie hulle vir God self probeer regkry en reg leef, skep vir hulle geestelike reëls wat niks met God se wet te doen het nie.