2018.08.26 Selfverloening is om vir God die lewe te leef waarin Christus jou laat deel. Dit is nie om selfloos te wees nie

Inhoud Hierdie preek wys wat is die verskil tussen Christelike selfverloëning en die geestelikheid om selfloos te wees. Selfverloëning is die teenoorgestelde van die verloëning van Christus, soos Petrus Hom verloën het. Selfverloëning is om te glo dat Christus sy lyding, kruisiging, sterwe en opstanding met jou deel en jou só onsluit dat jy vir God skuldloos, strafloos, heilig en regverdig voor sy wet staan. Wie homself só in Christus aanvaar en nie as skuldig, strafbaar, onheilig en onregverdig voor die wet aanvaar nie, het homself verloën. In hierdie selfverloëning kan gelowiges weer hul self gee om God en hul naaste volgens God se wet lief te hê. Dit is die teenoorgestelde daarvan om jou hart, lewe, eie-ek, beheer van jou lewe vir God te gee om jouself te regverdig en só dan ʼn selflose mens te wees wat jouself nie meer in liefde kan gee nie.