2018.08.05 Christus se genade maak ons kompromieloos in koninkryksake en inskiklik in alle gewone sake

Inhoud Hierdie preek wys hoe die eerste algemene kerkraadsvergadering van die Christelike kerk die strydpunt dat Griekse-Christene nie bekeerd of gered sou gewees het nie verwerp het met die nuwe Christelike geloofsgehoorsaamheid: kompromieloosheid in koninkryksake en inskiklikheid met alle gewone burgerlike sake. Dit is die nuwe lewenshouding waartoe Christus se genade vir alle sondaars die kerk verbind. Dit wys ook hoe hierdie geloofsgehoorsaamheid in die moderne Christelikheid verlore geraak het met ʼn nuwe kompromis waarin gewone burgerlike sake nou God se saak is en koninkryksake van Christus nou sake is waaroor jy altyd inskiklik moet wees met die houding: elkeen aanbid Jesus volgens hulle eie spiritualiteit en dit is alles net verskillende maniere om een Here te aanbid. Dit wys dat gelowiges hiermee nou vir altyd die geestelikes se nuwe sendingveld geword het wat weer en weer tot nuwe soorte bekerings gebring moet word.