2018.07.15 Christus verlos ons van die nakoming van die bevele van die wet tot geloofsgehoorsaamheid aan God

Inhoud Hierdie preek wys die verskil uit tussen geestelikes se uitvoer van God se bevele en die geloofsgehoorsaamheid van die kerk van Christus. Die uitvoer van God se bevele deur geestelikes is nie gehoorsaamheid aan God nie. Gehoorsaamheid aan God is liefdevolle diens en diensbare liefde aan God volgens sy wet. Net Christus was en is as mens só gehoorsaam aan God, geen ander mens nie. Geloofsgehoorsaamheid is die gehoorsaamheid wat Christus skep in hulle wie Hy insluit en laat deel in sy gehoorsaamheid om hulle só vir God reg te maak, reg te hou en reg te laat wees – deur sý gehoorsaamheid. Só maak Hy sondaars mense wat God liefdevol kan dien omdat hulle vir God reg is en nie hulle self moet opoffer om vir God reg te wees nie. Geestelikes is mense wat hulle self opoffer om hulle self vir God reg te maak en sy bevele uit te voer. Hulle is nooit geloofsgehoorsaam aan God nie.