2018.04.01 Preek Paasfees Paassondag opstanding of herlewing. Jesus het uit die dood uit opgestaan om ons tot ʼn nuwe lewe op te wek

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus waarlik as mens uit die dood opgestaan het om weer Homself te wees, net soos Hy was voor Hy aan die kruis gesterf het. Hy is na sy dood tot vandag toe nog ʼn mens van vleis en bloed in die hemel en God met ons. Hy word nie soos alle wêreldse geestelikhede dit wil hê, in ons harte, gees of aanbidding opgewek, herleef of lewend gemaak nie. Omdat Christus Homself is, gee Hy vir ons die Gees wat ons tot sy kinders maak. Christus maak ons nie God se goeie werkers nie. Kinders van God hou hulle besig met wie Christus is en hoe hulle ingesluit is by Christus se menswees. Hulle laat hulle lei en beheers deur wie God hulle as sy kinders maak. Wêreldse geestelikes wil met God se goddelike krag besig wees. Christus het God se wet wat vir geestelikes ʼn arbeidswet is, ʼn kinderwet gemaak. Daarom leef hulle as kinders van God met God se kinderwet. Dit is die nuwe lewe wat die Here in ons opwek.