2018.01.14 Christus se lewe wat Hy met ons deel maak dat ons nie moed opgee op ons eie lewe nie

Inhoud Hierdie preek wys dat ons as mens in elke deel van ons menswees breekbaar is. Ons is liggaamlik, sielkundig en geestelik breekbaar. Dit wys Paulus deur ons te vergelyk met kleipotte wat maklik breek. Die krag wat ons deur al die swaarkry van die lewe behoue laat bly is God. Dit doen God omdat ons hierdie skat dra dat Hy ons insluit en laat deel in die lewe en sterwe van Christus as mens. Christus se lewe as mens in die hemel gee waarde aan ons menslike lewe. Dit maak dat God ons as houer vir sy skat gebruik en ons met die sorg hanteer om sy skat te bewaar. Dit verbind ons tot ʼn nuwe lewe van glo en doen, in plaas van moedeloos word oor die terugslae van die lewe. Ons is nie kunsvase wat bokant die terugslae van die lewe verhewe is of ysterpotte wat die krag het om self deur die terugslae van die wêreld te kom nie. God is ons eienaar wat vir ons sorg en ons vir Hom in sy diens behoue laat bly.