20171229 Christus sluit ons in sy lewe in om saam met Hom te leef vir ewig. Roudiens Kelvin Coleman

Inhoud Hierdie preek wys dat dit God se eer is om die liefde, die lof en eer wat sy kinders vir Hom het, vir ewig behoue te laat wees saam met Hom. Daarom het die Here die ewige lewe vir sy kinders geskep deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus. Omdat die Here ewig met ons leef, kan die Here nooit te laat wees om ons te help voor en met die dood nie. Jesus Christus is nie net ʼn wonderbewerker wat mense kan gesond maak om nie dood te gaan nie. Hy is die Here van lewe en dood wat sy kinders in en deur die dood vir Homself lewend behou. Hierdie preek was vir die roudiens van Kelvin Coleman wat as jongman verongeluk het in Levubu.