20170730 Christus vergewe ons deur ons op sy rekening te neem en ons uit sy verdienste te laat leef

Inhoud Die wyse waarop die Here ons vergewe is om ons heilig te maak. Hy het mens geword en heilig geleef, maar het sy lewe as offer gegee om as onheilige mens te sterf onder die toorn van God. Hy vergewe ons deur ons in te sluit in sy verdienste sodat ons uit sy verdienste vir God kan leef. Vergifnis is nie boetedoening nie. Boetedoening beteken dat Jesus gesterf het sodat mense in skuld mag leef voor God net solank hulle hul skuld weer regmaak. Christus vergeef ons op so wyse dat ons uit sy verdienste heilig is en nooit weer enige skuld voor God sal hê vir enige sonde van die hede, verlede of toekoms nie. Hy vergewe ons so dat ons liefde met al ons tekortkomings vir God volkome liefde is deur Christus se verdienste. Boetedoening in om by God ʼn kredietkaart te kry met jou naam op waarmee jy tot ʼn sekere limiet skuld mag maak en in skuld mag leef. Heiligmaking beteken dat Christus jou op sy kredietkaart wat nooit skuld op kan hê nie, laat leef.