20170702 Christus is met alle mag God met ons en ons kinders

Inhoud. In hierdie preek word gewys dat babas as dissipels van die Here gedoop en geleer moet word. Die twee magsverklarings in Mat. 28: 16 – 20 gaan oor die vervulling van die Dawidsbelofte in 2 Sam. 7: 11 –, “aan my is alle mag gegee” en die Abrahamsbelofte in Eseg. 36: 24, “Ek is met julle”. Christus is met al die mag van sy kruisiging en opstanding God met ons en ons kinders. Daar is nie ʼn ander manier waarop Christus God met ons is, as deur sy kruisiging en opstanding nie. Daar is ook nie seëninge wat Christus ons by insluit buite sy kruisiging en opstanding nie. Babas is ingesluit in die Here se onderneming om God met ons te wees. Hy is met alle mag God met ons en ons kinders. Omdat ouers en kinders met God leef wat met hulle is, is hulle hele lewe van geboorte as dissipelskap. Elke vorm van onderrig van ouers is om kinders te leer om in te pas in die lewe met God.