20170514 Christus is die innerlike van ons godsdiens nie ons eie gees nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen volwassenheid in die geloof in Jesus Christus en onvolwassenheid in die geloof. Onvolwassenheid gaan oor die soeke na geestelike ervarings met God terwyl volwassenheid gaan oor die God self. Volwassenheid in die geloof gaan oor die onderskeid tussen wat binne is en wat buite is, wat innerlik van waarde is en wat uiterlike waardeloosheid is. In die geloof is Christus ons binneste, nie ons geestelikheid met God nie. In die geloof is Christus se Gees ons binneste en hou Hy ons besig met die dinge van Christus: sy lyding, kruisiging, sterwe en opstanding en ons vereniging daarmee. In geestelike ervarings is mense vandag met die uiterlike waardelose dinge besig as die innerlike van hulle geestelikheid. Hulle keer wat binne is om na buite en maak so van bekering ʼn geestelike selfervaring in plaas van ʼn daad wat soek na die wil van God, van gebed wat God eer maak hulle meditasie wat soek na godservarings en van die luister na God se Woord maak hulle geestelike rituele.