20170115 In die magtige daad van reën wys God ons dat net Hy vrugbaarheid skep en ons net met vruggebruik besig is

Inhoud. Die Psalm openbaar dat net God in sy skepping vrugbaarheid skep en dat Hy ons vruggebruik van sy skepping as gawe skenk. Dit openbaar God elke keer in die magtige daad om die aarde met reën te deurdrenk: ons is net met vruggebruik besig en kan nooit doen wat Hy met reën doen nie. Voor die vrugbaarheid en groeikrag wat God skep en bestuur, staan ons as gelowiges in die verwondering van die goedheid van God. Ons herken God se magtige dade van sy goedheid in die reën en skepping omdat God ons in die erediens ook deur magtige dade vervul met die oorvloed van sy genade en liefde as God. Daarom neem ons sy gawe van die vrugbaarheid van die aarde op in sy diens en wy ons ons self aan die vruggebruik en bestuur van die aarde. Dit, terwyl ons weet dat Hy die dreigings en geweld van goddeloses en wetteloses wat hul self sien as skeppers van vrugbaarheid self sal vernietig.