20170101 Ons leef en sterf binne die standvastigheid en vaste bestemming van God se voorsienigheid vir ons in alles

Inhoud. God is Een en Enig. In hierdie belydenis het die volk van die Here in die OT erken dat God oor alles altyd volkome beskik. Hy voer sy raadsplan uit en gebruik sy dienaars deur alles wat Hy self laat gebeur. Daarom is God so God: “Die Here maak dood en Hy maak lewend. Hy laat afdaal na die doderyk toe en Hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en Hy maak ryk, Hy verneder, ook gee Hy aansien. Hy laat geringes uit die stof opstaan, Hy hef armes van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit. Hy skenk hulle ʼn ereplek.” In afgodsdiens maak mense God die God van net een kant van die lewe. Daarmee eis hulle vir hulle hierdie posisie op dat die mens oor alles beskik. Wie soos Hanna God as Een en Enig eer, roep Hom aan in benoudheid en dank Hom in voorspoed.