2017.12.24 Christus bring ware genade en genadige waarheid

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons in die lewe wat Hy as mens leef en die lewe waarin Hy sondaar in ons plek was, insluit. Hierdie insluiting in Christus is God se ware genade en genadige waarheid. God se waarheid maak die waarheid oor ons sonde en liefde vir God genadige waarheid. Dit is die waarheid van ons sonde wat vergewe is en die liefde van kinders van God. Die leuen van die duiwel en sy kinders is om hierdie ware genade en genadige waarheid om te keer om wrede genade en ongenaakbare waarheid te wees. Die verskil tussen Christus se verlossing en die duiwel se nagemaakte verlossing is die verskil tussen lig en duisternis. Die duiwelse verlossing is verknegting in die sonde terwyl Christus se ware genade en genadige waarheid, mense verlig om sonde as sonde te bely en liefde as liefde te ken en gee.