2017.06.18 Die skepping is God se tuiste waar Hy Homself is soos Hy God is en ons mens laat wees soos Hy ons mens gemaak het

Inhoud Hierdie preek wys hoe die tweede skeppingsgetuienis God openbaar as Skepper en ontwikkelaar van sy koninklike park. Die skepping is God se koninklike park. Dit is waar Hy Homself as God is soos Hy God is. Die mens is ook geskep om homself as mens te wees binne God se koninklike park, sy skepping. Mense is geskep om liggaamlik deel van God se skepping te wees – menslike liggaam en liggaamlik mens. Dit is ons ewigheidsbestemming om saam met God mens in sy skepping te wees. Daarvoor het Christus as mens uit die dood opgestaan – om ons ook weer liggaamlik uit die dood te laat opstaan om deel van die nuwe skepping te wees. Die mens wil nie met God mens wees in God se skepping nie. Hy wil God uit sy skepping verwyder en isoleer in ʼn gefantaseerde godepark buite die skepping.