2017.06.11 God verheerlik Homself deur die evolusie van sy skepping

Inhoud God verheerlik Homself deur die evolusie van sy skepping. Die getuienis van Genesis 1 openbaar hoe God alles uit niks geskep het, en toe ontwikkel het tot die lewensvolheid wat vandag bestaan en ons elke dag al meer van leer ken. In God se verbondstrou waarin Hy met volmag onderneem om vir ons God te wees en ons sy kinders te laat wees, herken ons God se volmag waarin Hy alles volgens sy wil maak en ontwikkel. Hy verheerlik Homself deur sy skepping – daarom is die sewende dag deel van die skepping. God se heerlikheid is die voltooiing en vervolmaking van alles wat Hy ontwikkel en onderhou. Vir goddeloses is die hoogtepunt van die skepping die sesde dag, die mens, nie die sewende dag, God se rustige verheuging in sy skepping nie. Alle lewe wat God deur evolusie vorm, getuig van die heerlikheid van God. Goddeloses ontneem God hierdie eer deur in die skepping ʼn selfaangedrewe krag en selfgenoegsame bestaanswyse te vind wat hulle “die natuur” noem. In hierdie natuurkrag en natuurlike bestaanwyse sien hulle die mens as die hoogtepunt van alles wat is.