2017.05.01 Christus se opstanding maak dat ons diens aan God altyd vir God behoue bly

Inhoud Die mag van die dood is om ons lewe in diens en in liefde met God tevergeefs te maak. Deur die dood gaan al ons handewerk vir God verlore en tot niet. Christus het as mens uit die dood opgestaan en leef vandag as mens onsterflik en onverganklik. Hy sluit ons in hierdie lewe in en sal met ʼn magsdaad ons ook as mense met onsterflikheid en onverganklikheid beklee om ewig as mense in God se liefde te leef. Daarmee breek Christus die mag van die dood om ons lewe en diens aan God tevergeefs te maak. Die kortstondigheid, tydelikheid en moeitevolheid van die lewe is ʼn lewe met God in sy goedheid vir ewig.