2017.03.19 Die kruis van Christus gee ons die geleentheid om aan mekaar goed te doen volgens die wet van Christus

Inhoud. Hierdie preek wys dat dit die goedheid van God is wat vir ons die geleenthede skep om vir mekaar goed te wees. Christus se kruisiging draai ons vervloeking na Hom en sy seën na ons. So leef ons elke dag in en uit die goedheid van God vir ons. Omdat ons in Christus ingesluit is, meet ons ons liefde vir mekaar met die evangelie, die kruis van Christus. Ons meet mekaar se liefde nie meer met die wet nie. Ons meet nie die liefde wat ons gee met die liefde wat ons by medegelowiges kry nie. Ons meet die liefde wat ons gee en die liefde wat ons by mekaar kry met die liefde van God waarin ons leef. Daarom kan ons nou mekaar se laste dra wanneer ons in sonde val en sonde nie meer gebruik as ʼn rede hoekom ons ons self moeg maak om vir mekaar goed te wees en vir mekaar goed te doen nie.