2017.02.05 Die Here maak die lewe wat ons vir Hom leef vir Hom reg deur met ons te wandel

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen ʼn lewe as wandel met God teenoor ʼn lewe as ʼn staptog. God laat ons lewe vir Hom reg wees deur ons lewe vir Hom ʼn lewe te maak waar Hy met ons wandel. Hy maak ons lewe met Hom die regte lewe deur die evangelie sonder die wet. Geestelikes verander elke dag die wandel met God deur die evangelie in geestelike staptogte volgens die wet. Hierdie preek gee leiding om met hierdie geestelikes en hulle geestelike toerusting, oefeninge en togte te breek sodat ons in die rus kan leef om in God se liefde vir ons te kan wandel.