20161106 Christus se liefde vir ons laat ons sy liefde openbaar bely

2016.11.06 Inhoud Hierdie preek verduidelik die openbare belydenis van geloof van die apostel Johannes “Ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin.” in Joh. 4: 16. Dit is vir die openbare belydenis van 10 jongmense in Levubu. Openbare belydenis is ʼn getuienis oor die liefde waarin Christus jou insluit en laat leef. Dit is nie ʼn kerklike bevestiging van jou opinie of opvatting oor Jesus of jou eie openbare onderneming oor hoe jy God sal liefhê nie. Want Christus se liefde waarin Hy ons insluit en laat leef, is werklike liefde, nie ons liefde vir God nie en sy liefde bly in ons lewe altyd die eerste liefde. Ons eie liefde vir God is net ʼn skepping van God se liefde in ons. Ons geloofsbelydenis gaan oor die Here se liefde vir ons, ʼn liefde waarin Hy ons werklik laat deel, vir ons altyd eerste liefde laat wees en ʼn liefde waarin Hy ons altyd laat bly.