20161009 Christus maak ons berou oor sonde en vreugde in sy wil maklik

2016.10.09 Inhoud Hierdie preek wys dat bekering is nie iets wat ons met Christus doen nie. Bekering gaan oor hoe ons God lief het, wat in sy liefde met ons is. Daarom gaan bekering oor hoe om in God se liefde te leef en nie om God wat deur ons sonde te ver of te hoog vir ons is, naby te maak nie. Alleen Christus se heilswerk het God se liefde naby gemaak, by en met ons. Wat Christus is sy heilswerk gedoen het om God naby te maak, mag ons nie met bekerings probeer nadoen nie. Bekerings wat van ʼn ver en hoë God ʼn naby liefdevolle God maak is nie bekerings nie. Dit is ʼn magspel met God.