20160918 God weet en sorg vir wat ons nodig het

Inhoud Verootmoediging in die gebed vir reën. Hierdie preek wys die verskil van hoe gelowiges bid vir die sorg van God en hoe ongelowiges tot God bid vir reën. Dit wys hoe die “ons” van die “Ons Vader” hulle is wat met Christus verenig is en daarom altyd deel in die welbehae van die Vader net soos die Seun. Op dieselfde wyse waarop die Vader geweet het wat ons vir ons verlossing nodig het en gesorg het vir wat ons vir ons verlossing nodig het, weet en sorg Hy ook vir ons daaglikse brood. Die gebed vir reën is ʼn gebed in die vertroue dat Hy reeds weet en sorg vir wat nodig is. Hierteenoor staan die selfverminking van ongelowiges voor God. In en deur hulle selfverminking moet hulle vir God wys wat hulle nodig het. Moet hulle ʼn afsydige en ongehaaglike God beweeg om vir hulle te wil doen waarvoor Hy nog nie voorsien het nie.