20160911 God maak ons nuut en laat ons nuut leef

Inhoud Die preek wys hoe Christus ons beklee met wie Hy as mens in ons plek in die hemel is. Dit word ook uitgewys as die betekenis van die nagmaal: om ons te verseker dat ons beklee is met wie die Here as mens in ons plek is. Dit is hoe die Here ons nuut maak. Om nuut te leef beteken om uit hierdie geloof te leef in hoe die Here ons beklee met wie Hy as mens is. Uit hierdie geloof strewe ons na wie ons in Christus is en wie Christus ons laat wees. Dit maak die verskil om te leef in jou minderwaardigheid in wie jy in jouself is of om te leef met die waardigheid van wie jy in Christus is. Dit word toegelig met die voorbeeld van hoe persone optree indien hulle beklee word as troepe en hoe dit verskil van wanneer hierdie selfde persone beklee word as offisiere.