20160814 Christus laat ons trots leef in die lewe wat Hy met ons deel en waarmee Hy ons fokus

Inhoud. Hierdie preek wys wat is die verskil van die lewe wat die Here Jesus met ons deel en die lewe wat geestelikes met ons wil deel. Die Here deel sy menslike lewe met ons terwyl geestelike eie magtiges hul goddelike lewe met ons wil deel. Die Here skep in ons liefde en diensbaarheid om mens vir God te wees, terwyl hierdie geestelikes in ons die deemoedigheid en onderhorigheid skep dat ons nie so goddelik soos hulle kan wees nie. Die preek wys dat ons as gelowiges van hierdie magte en kragte bevry is en trots die lewe kan leef wat die Here met ons deel.