20160731 Die Here Jesus skep in ons ʼn nuwe geaardheid om Hom te vertrou en lief te hê so is Hy ons Verlosser in hierdie skepping

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here se verlossing ons sondige aard verander volgens die beloftes van Esegiël 36: 24 – 31 e.a. Dit wys ook hoe hierdie heilsdaad van die Here ontken word deur geestelikes wat in die vaste orde van die natuur glo en verlossing net kan sien as reiniging van skuld, maar nie as ook die verandering van die sondige natuur van die mens nie. Dit wys dat hierdie ontkenning die Here Jesus verloën en spreek hierdie nuwe goddeloosheid wat in die Christelike kerk as ʼn nuwe geestelikheid van Jesus voorgeleef word aan.