20160515 Christus het die Heilige Gees van vergifnis oor ons uitgestort. So kan ons mekaar ook nou vergewe a

Inhoud. Vergifnis as magspel van geestelikes word uitgewys teenoor vergifnis uit geloof en liefde met die voorbeeld van die verskil tussen die manier waarop Josef sy broers vergewe het en die manier waarop hulle hom omvergifnis gevra het. Dit is die verskil tussen die versoening wat die NG Kerk as magspel in sy vergaderinge bedryf en versoening in die Woord van God.