20160417 Ons aanvaar mekaar soos Christus ons aanvaar het

Inhoud. Die gemeenskap van gelowiges word hier onderskei van die geestelike verbroedering in die afgodsdiens van die moderne Christelikheid. Dit wys op twee maniere waarop mense aanvaar kan word, in die geloof as medegelowiges of in mekaar se begeertes in geestelike groepe.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *