2016.10.26 In die geweld van die goddelose gee ons onsself oor in die hand van die Here wat ons teenwoordige Vader is

Inhoud Hierdie preek wys uit Psalm 10 dat Christene nie goddeloses se geweldslagoffers kan wees nie. In die doodsoomblik van geweld gee gelowiges hulle aan God oor, nie die mag van moordenaars nie. God is nie vir of sy kinders of hulle geweldenare ooit ʼn afwesige afgod nie. Vir sy kinders is Hy in die dood en geweld hulle teenwoordige Vader en vir moordenaars die teenwoordige Regter. Dit spreek ook die Stockholm sindroom aan waarmee geestelikes van die NG Kerk en die magtiges van die land boere en landbougemeenskappe die oorsaak van hulle eie moord wil uitmaak om hulle self van hierdie geweld te isoleer en daarbo te verhef. Hierdie preek is deel van die medelydsaamheid van die Levubu en Soutpansberg se geloofsgemeenskap met die moord op Hennie Bonnema as boer op die 18 de Oktober 2106.