2016.07.17 God het ons tussen beginselloses so besonders gemaak dat ons ten spyte van ons eie sondigheid vir Hom heilig kan leef

Inhoud Hierdie preek wys hoekom gelowiges gekweld en gepynig word in hierdie wettelose en beginsellose gemeenskap waarin ons nou leef. Dit wys op al die waanbeelde en veroordelings wat aan Christene toegedig word omdat hulle gekweld is en seer het. Dit wys ook dat dit nie verkeerd is nie maar hoe die genade van God ons jui so laat wees. Dit wys dat in hierdie pyn ons groei in die kennis van die Here en dat ons nie geestelikheid kan gebruik om aan hierdie seer te ontkom nie.