2016.06.12 Jesus Christus die Here is God ons Herder wat ons volg.

Inhoud Die preek wys hoe Jesus nie ons goeie leermeester is nie maar die Here wat ons Goeie Herder is. Dit verduidelik wat beteken dit om ʼn volgeling van die Here te wees. Om die Here Jesus te volg is om Hom te vertrou en te gehoorsaam as die Goeie Herder. Ons vertrou Hom vir sy omvattende sorg en luister na sy gebooie omdat Hy God is wat die Goeie Herder is. Ons luister nie na die gebooie van God om Jesus ons leermeester na te boots nie.