2016.04.17 Christus maak ons ʼn geloofsgemeenskap, ons is nie met geestelike verbroedering besig nie

2016.04.17 Inhoud. Die gemeenskap van gelowiges word hier onderskei van die geestelike verbroedering in die afgodsdiens van die moderne Christelikheid. Dit wys op twee maniere waarop mense aanvaar kan word, in die geloof as medegelowiges of in mekaar se begeertes in geestelike groepe.