2015.08.16 Die magsgreep van die goddelose is die gesagsposisie en diens wat God aan hulle gee Gelowig in goddelose gemeenskap 5

Inhoud. Die opvatting oor wie verdruktes en wie onderdruktes is in die gemeenskap verskil radikaal van hoe die Woord van God hierdie onderskeid maak. Verdrukkers is hulle wat openbare ampte misbruik. Onderdrukkers is hulle wat aan hierdie misbruik onderworpe is.