2015.05.03 Christus verbind ons tot ‘n liefde wat mense beklee nie kaal uittrek nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die gewoon menslike liefde waartoe die liefde van God in Christus ons verbind en die sogenaamde goddelike liefde van die moderne Christelikheid. Die drang tot ʼn sogenaamde goddelike of “agapei-liefde”, soos hulle hierdie drang Bybels probeer inklee, noem die Woord van God die begeerlikhede van verleiding en om deur jou eie sondige begeertes verteer te word. Hierdie sogenaamde ‘goddelike liefde’ is die liefde van ’n afgod. Dit is nie liefde tussen God en mense nie. Dit is mense wat hulle eie sondige begeertes in mekaar uitwoed met die geloof dat dit goddelike liefde is. Christelike liefde is die gewoon menslike liefde vir mekaar deur die geloof dat ons deur Christus vir God en mekaar geheilig en geregverdig is. Die preek wys dat die sogenaamde “goddelike liefde” vir mekaar, mekaar se menslikheid uittrek sodat jy kaal voor ander se begeertes staan. Goddelike liefde stroop jou van jou menslikheid om niks anders te wees as die sondige drif van jou en jou naaste nie. Daarteenoor is gelowiges besig om mekaar met die geregtigheid en heiligheid waarmee Christus hulle en hul medegelowiges beklee vir mekaar te ontdek. In hierdie geloof vir mekaar in Christus vind gelowiges die samesyn van mense met mekaar. In die passie van goddelike liefde raak mense in hulle menslikheid van mekaar geïsoleerd en vervreemd.