2006.08.09 Gespreksdokument – verskil oor bekering en doop Pinkster en Gereformeerd vir ring in sitting 9.08.2006

In 2006 was die Ring van Louis Trichardt onder die druk van die verwagting om die herdoop as sogenaamde “bekeringsdoop” as ‘n tweede doop te akkomodeer asof dit nie ‘n herdoop sou wees nie. In hierdie gespreksdokument word gewys dat die “bekeringsdoop”die doop van die Pinksterbygeloof is en die standpunt van twee soorte dope uitgewys as ‘n breuk met die hele Christelike kerk.