2006.03.06 Plaasaanvalle en strukturele verontmensliking Standpunt Ring van Louis Trichardt

Die ring van Louis Trichardt is een van die gebiede wat onder plaasaanvalle onderhewig is. Die ring het in 2006 leiding geneem om ʼn eerste teologiese verantwoording op te stel oor die etiese karakter van die tipe geweld wat hom in plaasaanvalle voordoen. Ons het die SDR (Sinodale Diensraad van die Noordelike sinode) versoek om die vrug van die ring se arbeid met al die gemeentes in die sinode te deel. Met hierdie godsdienstige besinning het die ring ʼn wesenlike bydrae in die besinning van landbou organisasies oor plaasaanvalle gemaak. Graag deel ons dit met alle belangstellendes.