2000.10.10 Kritiek van ds. PJ Kriel op die NG Kerk se VAM verslag waarmee die NG Kerk tot die Afrikavisie verbind is

Die NG Kerk het met die beleidstuk VAM, Versoening, Armoede en Moraliteit, sy lidmate en werksaaamhede verbind tot die ideologie van Afrikanisering. Hierdie ideologie wil die lidmate ‘n vrywillige werkerskorps maak in diens van die Afrika-gemeenskap. Dit word bedryf deur bemagtigde leiers as die kerk se nuwe missionale uitreik. In hierdie artikel kry u ds. PJ Kriel se eerste kritiek op die aanvanklike VAM verslag in 2000.