1997.01.15 Die ideologie van “regstellende aksie” deur die regering as sonde teen die Woord van God.

Hierdie voorlegging was ‘n poging tot ‘n oop gesprek oor die ideologie van regstelstellende aksie volgens die geloof en waardes van die NG Kerk. Die kommissie het hierdie voorlegging ter syde gestel en die Sinode van Noord Transvaal bedien met riglyne oor hoe regstellende aksie “Christelik”bedryf moet word. Die sinode het toe hierdie riglyne goedgekeur as riglyne vir die owerheid. Dit is omdat die sinode hulle self nog as staatskerk sien wat aan die regering die riglyne gee van hoe hy moet optree. Die misgissing met die godloosheid van owerheid en die uitgediende rol van die NG Kerk as staatskerk bly die NG Kerk ontwyk. Hy wil in die geestelikheid van die moderne Christelikheid staatkerk wees. In hierdie selfaangestelde posisie is die NG Kerk medeskepper van die ellendes van regstellende aksie. Binne die magsdrif om staatskerk te wees kan daar geen oop gesprek oor die godloosheid van die owerheid wees nie.